BELAJAR SURAT BATAK 1

Keinginan B. Parningotan untuk memberikan pelajaran aksara batak sungguh besar. Untuk itu kami berusaha memperkenalkan aksara batak yang dibuatnya dengan versi aksara yang sudah dibuat dalam letter press tahun 1941. Saya juga merasa penting untuk mempopulerkan kembali disain aksara itu dari materi buku pelajaran yang dengan mudah baca tulis aksara batak tanpa direpotkan dengan pengenalan istilah yang ada.


Ini merupakan tulisan sendiri B. Parningotan dengan font yang dibuatnya. Silahkan kita sendiri memberikan penilaian. Waktu editing, saya melihat ada kekurangan dalam penulisan itu, tapi saya tidak hendak merubahnya, mana tau kami ada perbedaan pemahaman soal tulis menulis aksara batak atau tentang umpama yang dimaksudkan.

Ini merupakan aksara yang telah dibuat oleh mesin cetak dan tulisan dibuat oleh saya yang kebetulan membuat buku pelajaran dan sekaligus sebagai guru pada jamannya. Terjemahannya dibawah ini;
UMPAMA
1. Manginjam sangap sian gompul, mangido gogo sian gaja; Manginjam tongam sian babiat; Mangido timbangan sian raja; Mangido parbinotoan sian guru; Mangido panjaean sian ama.
2. PODA
Unang patuduhon bungabunga tu na lalaen so tung maon lam rintik. Unang bahen ansa-ansaan tu na oto, so tung maon lam loahon. Unang pos roham marhalangulu saganon, sotung maon hansit ulum. Unang jamai pat ni hoda pudi, sotung maon ditandak ho.
3. SIPAINGOT :
Molo burju ho marsikola, dapot ho ma angka poda; Alai molo losok ho, ho ma naummotona. Pantun jumadi hangoluan, tois jumadi hamagoan; Poda ni gurunta na so jadi i laosan; I do sipaingotingoton jala sioloan; Sai ro ma parulian, dao ma hamagoan.
Nunut do siraja ni ompuna di na marguru nang di na mangula; Molo ninunutan, sai dapot do tinujuna. Songon i nang hapistaran siboanon tu huta. Molo diburjuhon hamu, adong ma labamuna. Lehonon ni Debata ma nang pasupasuna; Simbur laho magodang, lambat laho matua.


Untuk pelajaran tahap kedua, kami akan mengenalkan dua huruf batak dan dirangkai dengan beberapa kata. Ini kami akui metode pembelajaran untuk tingkat Sekolah Dasar tapi kami pikir tidak masalah bagi pemula mempelajari surat batak. Sampai jumpa.

Silahkan Tinggalkan Komentar Anda

Template by:

Free Blog Templates